Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais
Lecturas
Recensión bilbiográfica
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Aprendizaxe colaborativa
Discusión dirixida
Presentación oral
Proba mixta