Metodoloxías Descrición
Presentación oral Clase magistral
Proba obxectiva Examen ou avalidación dos contidos expostos en clase. Esta proba pode ser considerada opcional polo profesor no caso de ter referencias e criterios suficientes de avalidación do alumn@. Como criterio xeral faranse dous exames parciais (1,30 horas cada un)e, logo o exame final (2 horas)
Análise de fontes documentais Presentación de textos a los alumnos
Discusión dirixida Nas clases plantearanse debates, tanto sobre os contidos expositivos do programa da asignatura, como sobre temas relacionados ou sobre os traballos tutelados a realizar.