Metodoloxías
Proba obxectiva
Análise de fontes documentais
Discusión dirixida
Descrición
A atención personalizada se pretende que sexa permanente. É dicir, que o alumn@ poda contar co profesor en calquera momento e para calquera cuestión relativa a docencia desta asignatura.
Concretamente, a atención personalizada farase obrigatoriamente na tutela dos traballos, tanto na parte de formulación, como na do seu desenvolvemento.
Outra parte importante da atención personalizada é na de asesoramento de lecturas e consultas referentes á socioloxía e as súas aplicacións prácticas.