Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Análise das tendencias de creación de obras documentais e formatos informativos. AP3
AP4
AP5
Comprensión da nova narrativa dixital e a edición non lineal. BP7
Formación sobre os códigos esenciais para a creación da mensaxe xornalística informativo. AP10
AP11
CP1