Temas Subtemas
- Informativos audiovisuais 1. Os informativos nas canles de televisión
2. Os informativos audiovisuais na contorna dixital
3. Nuevas formas de produción e de transmisión das noticias
- Creación de documentais 1. Procura da historia.
2. Desenvolvemento da idea.
3. Da idea ao mercado.
4. Encargos e coproducións.
5. A preprodución.
6. A gravación.
- Documental interactivo 1. O documental que traspasa pantallas
2. Da ideación á creación
3. Ferramentas