Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Estudo e análise dos distintos modelos e formatos informativos audiovisuais (diarios e non diarios) que existen nas distintas plataformas.
Presentación oral Presentación e defensa das escaletas que os alumnos terán que realizar por grupos.
Seminario Distintos profesionais do sector explicaranlles aos alumnos a cuestións centrais relacionadas com os formatos informativos audiovisuais, de tal forma que coñezan en profundidade a diversidade e casuística que existe no sector profesional.