Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A3 A11 En relación coas prácticas de laboratorio valorarase:
- Corrección dos textos segundo o Libro de Estilo.
- O manexo das ferramentas informáticas explicadas en clase.
- O tratamento dunha linguaxe propia do contexto disciplinar.
- A adecuación metodolóxica das propostas de traballo.
- A profundidade do contido.
100
 
Observacións avaliación