Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposicións teóricas que irán acompañadas de contidos audiovisuais sobre cada un dos temas concretos.
Proba obxectiva Examen de preguntas teóricas.
Discusión dirixida Prácticas en grupo nas que basándose nunha serie de fragmentos de carácter audiovisual, realizase unha actividad de reflexión que levará a un posterior debate.

Actividades iniciais Explicación inicial da asignatura e do calendario
Lecturas Darase unha serie de textos sobre o contido da materia para analizar e reflexionar.
Investigación (Proxecto de investigación) Traballos de investigación individual e en grupo (4-5 personas) que versará sobre a historia da radio, a televisión e o multimedia a partir duhna lista pechada de temas.
Hacia o final do curso realizaráse unha exposición do traballo feito, duns 20 minutos e posteriormente haberá un debate sobre o exposto.