Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comunicar mensaxes audiovisuais A1
B6
B7
Coñecer o sector audiovisual: a oferta e as súas audiencias A6
A8
C4
Coñecer as técnicas de creación e produción audiovisual A2
A7
B8
B9
C1
C2
Coñecer os principais códigos da mensaxe audiovisual A12
C3