Temas Subtemas
Tema 1.- Estructura da Televisión 1.1.- Organización interna das televisións
1.2.- Departamento de informativos
1.3.- Departamento de programas
1.4.- Departamento de produción allea
1.4.1.- A relación coas produtoras
Tema 2.- Programación 2.1.- Filosofía empresarial da canle
2.2.- Criterios de viabilidade
2.3.- A grella como estratexia de fidelización da audiencia
2.4.- Principais técnicas de programación
2.5.- A programación nun entorno multiplataforma
Tema 3.- Xéneros audiovisuais 3.1.- Informativos
3.2.- Entretemento
Tema 4.- Formatos televisivos 4.1.- Características do formato televisivo
4.2.- Tendencias
4.3.- Crear un formato
4.4.- Adaptación dun formato
4.5.- Comercialización dos formatos
Tema 5.- Dixitalización e converxencia 5.1.- Os contidos audiovisuais nun entorno multiplataforma
5.2.- Da planificación vertical á horizontal
5.3.- Novas vías de distribución
5.4.- A xestión integral dos contidos
Tema 6.- Contidos audiovisuais para os novos soportes 6.1.- Principais contidos para os novos media
6.2.- Formatos multiplataforma
6.3.- O branded content
6.4.- Formatos e RRSS