Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a función do Deseñador de Produción ou Xefe do Departamento Artístico dentro do proxecto audiovisual. Analizar os conceptos e técnicas básicas así como as ferramentas coas que se manexa, aprendendo a visualizar o proceso na súa totalidade. A2
A3
A7
B9
C1
C2
C3
C4