Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Leccións expositivas da parte teórica da materia que serán acompañadas por exemplos prácticos que axuden a ilustrar o contido e faciliten a súa comprensión.
Proba mixta Exame dos contidos da materia.
Obradoiro Desenvolvemento de diferentes traballos a través dunha metodoloxía de aprendizaxe baseada en proxectos