Metodoloxías
Descrición
Para que a presentación sexa satisfactoria en termos de avaliación por parte do alumno, indicaranse claramente instrucións e prazos para a entrega das obras. En canto á presentación do proxecto, farase en inglés durante uns 20 minutos sen notas, pero os estudantes poden usar axudas de presentación, como equipos informáticos e proxectores.