Temas Subtemas
Introducción
Efectos especiais, efectos visuais, efectos dixitais
Simulación dinámica
Dinámica de corpos ríxidos Colisions. Propiedades dos corpos ríxidos
Corpos activos y pasivos
Campos de forza
Sistemas de partículas Sistemas de partículas
Creación de partículas. Emisores
Propiedades das partículas
Colisions de partículas
Instancias de xeometría
Persecución de obxectivos
Render de partículas
Corpos deformables Control de xeometría mediante partículas
Sistemas de muelles
Aplicacions dos corpos deformables
Dinámica de fluidos Simulación de fluidos
Aplicacions da dinámica de fluidos
Contedores e emisores
Propiedades dos fluidos
Reaccions, combustión, explosión
Simulación de efectos atmosféricos
Simulación de superficies de auga (océanos, estanques). Obxectos flotantes
Interacción entre fluidos e outros elementos dinámicos
Simulación de tela Simulación de tela
Aplicacions da simulación de tela
Propiedades dos obxectos
Colisions
Interacción con outros elementos dinámicos
Simulación de pelo Técnicas de simulación de pelo
Hair y fur
Propiedades do pelo
Interacción con outros obxectos dinámicos