Metodoloxías Descrición
Obradoiro Exemplos e prácticas cortas dos distintos tipos de efectos mostrados na asignatura.
Traballos tutelados Creación dunha demo reel individual composta polos efectos especiaies feitos polo alumno.
Traballos tutelados Traballo grupal no que se aplicarán distintos efectos aprendidos polos alumnos nunha pequena producción 3D. O traballo será deseñado, planificado e desarrollado por ditos alumnos.
Presentación oral Defensa oral dos traballos tutelados, tanto individuais como grupais, frente a un tribunal composto polos profesores da asignatura.