Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A4 A7 A8 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 Demo reel individual con todoslos efectos especiaies realizados polo alumno. 50
Traballos tutelados A2 A4 A7 A8 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 Traballo grupal na que se aplican os efectos aprendidos polos alumnos nunha pequena producción 3D. 40
Presentación oral A2 A4 A7 A8 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 Defensa oral dos traballos tutelados (demo reel e traballo grupal) ante os profesores da asignatura. 10
 
Observacións avaliación

NOTA: La presentación oral es OBLIGATORIA para aprobar la asignatura. En caso de no asistencia, no se calificarán los trabajos prácticos.