Temas Subtemas
1er BLOQUE.
FUNCIÓN E RESPONSABILIDADES DO DESEÑADOR DE PRODUCIÓN
1. Competencias e coñecementos do Deseñador de Produción. Orixe do deseño e primeiros deseñadores.
2. Fundamentos artísticos.
3. A influencia da iluminación e a cor.
4. Interfaces e software específico.
5. VFX na dirección artística.
2º BLOQUE.
PROCESO XERAL DE TRABALLO
6. Documentación dos decorados. Características arquitectónicas e artísticas.
7. Documentación dos persoaxes: psicoloxía, aspecto, comportamento.
8. Storyboards e storymovies.
9. Deseño previo, debuxos, maquetas e planos de construción.
10. Creación de entornos e persoaxes.