Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A15 A19 A20 A21 A36 A42 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B10 B11 B12 B13 B14 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 Desenrolo dun traballo longo que se explicará con mais detimento ao comenzo do curso na ficha completa colgada no Campus Virtual (Moodle). Este traballo é:

- Práctica longa. Desenrolo da Dirección Artística dun guion de animación ou videoxogo.

Tódalas prácticas son obrigatorias e están deseñadas para seren realizadas en grupo.
70
Proba de resposta múltiple A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A15 A19 A20 A21 A36 A42 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 Se examinará dos contidos teóricos explicados nas sesións maxistrais e os textos de lectura obrigatoria. 30
 
Observacións avaliación