Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Representación gráfica corporal aplicada a proxectos 3D ( Model sheet) A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9
Anatomía artística A6
B1
B2
B3
B5
B6
B9
B10
B11
B13
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9