Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Obradoiro A7 A8 B8 B9 B12 C3 C9 Exercicios prácticos 25
Portafolios do alumno B2 B5 B6 B8 B9 B11 B12 C3 C7 C9 Traballo práctico 25
Proba práctica A8 B1 B2 B7 B8 B9 B13 C3 Exame práctico 25
Proba mixta A6 B1 B4 Exame teórico 25
 
Observacións avaliación

A avaliación da
materia consistirá nun exame práctico, un exame teórico, un traballo final (
portfolio,  showreel…) e os exercicios
prácticos realizados ao longo da materia. Cada proba supón un 25% da nota
total.

 

As datas de entrega
e a presentación dos traballos prácticos indicaranse previamente en clase e
publicaranse en Moodle ao longo do cuadrimestre.