Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Proba mixta
Prácticas de laboratorio
Descrición
Resolución de dúbidas de teoría ou prácticas, seguemento das prácticas propostas e traballos tutelados en horario de titorías.