Temas Subtemas
Introdución á auditoría das contas
Marco legal da auditoría. Normas de auditoría internacionais adoptadas pola Unión Europea
Regulación da profesión de auditoría en España
Ética e responsabilidade dos auditores
O control interno da entidade auditada
Obtención de probas Técnicas de mostraxe
Importancia relativa e risco de auditoría
Os procedementos de auditoría
O contrato de auditoría de contas
Planificación do traballo de auditoría
Temario a desenvolver nas aulas