Temas Subtemas
A.- Normas de información financeira das entidades financeiras e de seguros
B.- Aspectos contables do concurso de acredores
C.- Normas de información financeira das entidades sen animo de lucro
D.- Normas de información financeira das entidades do sector público estatal, autonómico e local
A detallar en clase.