Metodoloxías
Obradoiro
Descrición
Para lograr un mellor aproveitamento desta metodoloxía atenderanse as necesidades individuais de aprendizaxe de cada alumno. Desenvolverase tamén dentro das clases a grupos reducidos