Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer, comprender e manexar os conceptos básicos da inferencia estatística A4
A5
A7
A9
A11
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C4
C5
C6
C7
C8
Coñecer, comprender e manexar os conceptos básicos da mostraxe A3
A4
A5
A7
A9
A10
A11
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Coñecer e saber acceder ás fontes básicas de tipo socioecónomico A1
A2
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C3