Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Obradoiro
Proba obxectiva
Descrición
Realizaremos unha atención personalizada que permita resolver as dúbidas específicas que teñan ao longo do curso. As prácticas a través de TIC, os talleres e as titorías son ferramentas importantes para resolver problemas teóricos e empíricos, tanto a nivel colectivo como individual.