Metodoloxías
Solución de problemas
Proba mixta
Estudo de casos
Descrición
Atención e resolución de dúbidas relativas aos contidos explicados na sesión maxistral ou que xorden nos procesos de resolución de casos prácticos e na discusión de casos.
Poderanse empregar as tutorías en grupo reducido.