Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Contribuir á formación integral do estudante complementando a aprendizaxe teórica e práctica - Facilitar o coñecemento da metodoloxía de traballo adecuada á realidade profesional. - Favorecer o desenvolvemento de competencias técnicas, metodolóxicas, persoais e participativas - Obter unha experiencia práctica que facilite a inserción no mercado de traballo. - Favorecer os valores da innovación, a creatividade e o emprendimento. A1
A3
A4
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C4
C5
C6
C7
C8