Metodoloxías Descrición
Resumo O alumno deberá facer un resumo ou memoria das actividades realizadas durante a o periodo de prácticas
Traballos tutelados A metodoloxia desenvolvida nas prácticas externas corre a cargo da empresa, en función do Plan Formativo e das características e organización da mesma.