Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
As prácticas teñen tutorización por un profesor tutor da UDC e por un membro da organización na que realicen as prácticas.