Metodoloxías
Sesión maxistral
Proba de resposta breve
Seminario
Solución de problemas
Descrición
1. Na sesión maxistral o alumno pode intervir, logo de petición da palabra, para preguntar, aclarar ou expor o seu punto de vista sobre o tema que no momento da súa intervención estea a tratarse.

2. Na solución de problemas e nos seminarios o alumno pode intervir tal e como se expón no apartado de metodoloxías.

3. Nos horarios de tutoría o alumno será atendido para aclarar aquelas dúbidas que lle xurdan para a preparación da materia.

4. Sen citar á persoa que evacuou a consulta, esta pode ser publicada en Moodle, xunto coa súa resposta, coa finalidade de que outros alumnos poidan sacar proveito desta. Todo iso se o profesor considéraa oportuna e de interese xeral. 1. Na sesión maxistral o alumno pode intervir, logo de petición da palabra, para preguntar, aclarar ou expoñer o seu punto de vista sobre o tema que no momento da súa intervención se estea a trat

5. As anteriores normas son válidas para a totalidade do alumnado sexa cal for o tipo de matrícula que realizase.