Temas Subtemas
PARTE I. INTRODUCCIÓN
TEMA 1. INTRODUCCIÓN AO MARKETING
PARTE II. MARKETING ESTRATÉXICO TEMA 2. ANÁLISE DO ENTORNO EMPRESARIAL E DA COMPETENCIA
TEMA 3. O COMPORTAMIENTO DO CONSUMIDOR
TEMA 4. SEGMENTACIÓN DO MERCADO E POSICIONAMENTO
TEMA 5. A INVESTIGACIÓN COMERCIAL
TEMA 6. LA FUNCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING
PARTE III. MARKETING OPERATIVO

TEMA 7. PRODUTO E A MARCA
TEMA 8. PREZO
TEMA 9. DISTRIBUCION COMERCIAL
TEMA 10. COMUNICACIÓN COMERCIAL