Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Para as dudas sobre o desenvolvemento dos traballos dos estudiantes sobre a análise estructura dun sector.

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordaráse ao inicio do curso un calendario específico de titorías compatible coa sua dedicación.