Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Analizar o concepto de empresa, a súa finalidade, as súas tipoloxías, a súas áreas funcionais e a súa estructura organizativa. A1
A3
A6
A9
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A22
A23
A24
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8