Temas Subtemas
TEMA 1: INTRODUCCIÓN Á ECONOMÍA DA EMPRESA 1.1 CONCEPTO DE EMPRESA
1.2 MACROECONOMÍA, MICROECONOMÍA E ECONOMÍA DA EMPRESA
TEMA 2: TIPOS DE EMPRESAS 2.1 SEGUNDO O SECTOR OU ACTIVIDADE
2.2 SEGUNDO O TAMAÑO
2.3 SEGUNDO A FORMA XURÍDICA
TEMA 3: AS AREAS FUNCIONALES DA EMPRESA 3.1 ADQUISICIÓNS E ABASTECEMENTO
3.2 PRODUCCIÓN
3.3 MARKETING
3.4 PERSOAL
3.5 FINANZAS
TEMA 4: A ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 4.1 MECANISMOS DE COORDINACIÓN
4.2 PARTES DA ORGANIZACIÓN
4.3 PARÁMETROS DE DESEÑO
4.4 FACTORES DE CONTINXENCIA
4.5 TIPOS DE ESTRUCTURA