Metodoloxías
Traballos tutelados
Estudo de casos
Presentación oral
Proba de resposta múltiple
Descrición
Para a realización dos traballos tutelados grupais, é importante consultar cos profesores os avances que se van realizando, para que estes podan ofrecer, en cada caso, as orientacións necesarias que aseguren o aprendizaxe dos alumnos, así como a calidade do traballo dacordo cos criterios que se indicarán na clase e se colgarán na plataforma moodle.
O seguimento, dos traballos, farase grupo a grupo, ben no horario de titorías ou vía e-mail.
Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico de titorías compatible coa súa dedicación.