Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e saber realizar unha proposta de estudo observacional aplicado á investigación no deporte AI8
AI9
BI6
BI7
CI1
CI2
CI3
CI4
Saber analizar os resultados e interpretalos. AI7
AI9
BI6
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4