Temas Subtemas
Introdución á metodoloxía observacional Introdución á metodoloxía observacional
Deseños observacionais Deseños observacionais
Fases do proceso na investigación observacional Delimitación dos obxectivos.
Recollida e optimización de datos.
Análise de datos.
Interpretación de resultados.
Instrumentos de Rexistro
Match Vision Studio Premium Lince
Análises secuencial T-Pattern