Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os fundamentos das principais técnicas estatísticas multivariantes utilizadas no ámbito da Actividade Física e o Deporte. Saber en que consisten e que supostos ou hipóteses son necesarios para asegurar a súa correcta aplicación. AI10
AI11
AI12
BI1
BI2
BI3
BI5
BI6
BI7
CI1
CI2
CI3
CI4
Capacitarse no manexo do programa SPSS para a análise estatística multivariante de datos nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte. AI10
AI11
AI12
BI1
BI2
BI3
BI5
BI6
BI7
CI1
CI2
CI3
CI4