Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e saber utilizar as técnicas de investigación no ámbito da aprendizaxe e control motor AI2
AI4
AI5
AI7
AI11
AI16
BI1
BI2
BI6
BI7
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4
Saber realizar un deseño de investigación para a análise da aprendizaxe e control motor AI9
AI17
AI19
BI1
BI3
BI5
BI6
BI7
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4
Saber analizar os resultados e interpretalos AI4
AI6
AI10
AI13
AI16
BI3
BI5
CI4