Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar e comprender os requisitos psico e sociomotores das habilidades de loita. A4
A7
A8
A9
A11
A25
A27
A33
B1
B2
Coñecer os elementos técnico-tácticos básicos das habilidades de loita. A25
A26
B1
B2
Executar habilidades de loita cumprindo criterios de eficacia específicos. A5
A25
A26
B2
Deseñar, desenvolver e avaliar procesos básicos de ensinanza-aprendizaxe das habilidades de loita, con atención ás suas peculiaridades didácticas, e tendo en consideración a diversidade: xénero, idade, discapacidade. A4
A7
A8
A9
A11
A18
A25
A26
A27
A33
A36
B3
B7
B10
B16
C1