Temas Subtemas
Proceso de ensino-aprendizaxe 1 As condicións de aprendizaxe.
2 A comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe.
3 A interación no proceso de ensino-aprendizaxe.
4 As interaciones na educación física. A estrutura dun estilo.
Aplicación práctica do proceso de ensino-aprendizaxe 1 Deseñar obxectivos de ensañanza - aprendizaxe da educación física e do deporte.
2 Elaborar sesións de educación física e deportes.
3 Avaliar sesións de educación física e deportes.
Elementos do proceso de ensino-aprendizaxe 1 Obxectivos da actividade física e o deporte.
2 Contidos da actividade física e o deporte.
3 Tarefas da actividade física e o deporte.
4 A sesión de educación fisica e deportes.
Marco teórico do proceso de ensino-aprendizaxe 1.O proceso de ensino aprendizaxe da educación física e do deporte
2. Modelos didácticos