Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os efectos do adestramento sobre o organismo e as adaptacións estruturais e fisiolóxicas que provoca A22
A23
B1
B7
B9
B11
C3
C6
C8
Saber avaliar e monitorar os efectos do adestramento sobre os diferentes compoñentes da condición física relacionada coa saúde e co rendemento deportivo. A14
A18
A23
A28
B1
B7
B9
B10
B11
C3
C6
Coñecer as características anatómicas e fisiolóxicas diferenciais segundo a idade e o xénero e a súa relación coas respostas ao exercicio e as adaptacións ao adestramento. A14
A22
A27
A29
B1
B7
B9
B11
C3
C6
Coñecer os efectos ambientais sobre a resposta, tolerancia e adaptación do corpo humano durante a práctica de exercicio, o adestramento e a competición. A14
A29
B1
B7
B9
B11
C3
C6
C8
Saber que factores explican a aparición de fatiga durante a práctica de exercicio, o adestramento e a competición e aprender a manexalos. A14
A23
A28
A29
B1
B7
B9
B11
C3
C6
C8
Coñecer e saber utilizar as principais estratexias e axudas ergoxénicas lícitas. A14
A27
A29
B1
B7
B9
B10
B11
C3
C6
C8
Coñecer e saber identificar e evitar as condutas relacionadas coa dopaxe. A14
A29
B1
B7
B9
B10
B11
C3
C6
C8