Temas Subtemas
Módulo 1. Obtención e transferencia de enerxía
Tema 1.1. Repaso sobre obtención e a transferencia de enerxía
Tema 1.2. Regulación neuroendocrina do metabolismo
Tema 1.3. Adaptacións metabólicas ao adestramento
Módulo 2. Adaptacións e avaliación dos compoñentes da condición física Tema 2.1. Introdución e conceptos preliminares.
Tema 2.2. Adaptacións, avaliación e monitoraxe da capacidade cardiorrespiratoria.
Tema 2.3. Adaptacións, avaliación e monitoraxe do compoñente neuromuscular.
Tema 2.4. Adaptacións, avaliación e monitoraxe a mobilidade articular e a flexibilidade.
Tema 2.5. Adaptacións, avaliación e monitoraxe do equilibrio e a axilidade.
Tema 2.6. Adaptacións, avaliación e monitoraxe da composición corporal. Valoración cineantropométrica.
Modulo 3. Fatiga e axudas ergoxénicas Tema 3.1. Fatiga: mecanismos e tipos
Tema 3.2. Estratexias e axudas ergoxénicas lícitas
Tema 3.3. Estratexias e axudas ergoxénicas ilícitas: dopaxe
Módulo 4. Exercicio e condicións ambientais Tema 4.1. Exercicio, temperatura e humidade
Tema 4.2. Exercicio e variacións de presión atmosférica
Módulo 5. Exercicio, idade e xénero Tema 5.1. Fisioloxía do exercicio na infancia e a adolescencia
Tema 5.2. Fisioloxía do exercicio nas persoas maiores
Tema 5.3. Fisioloxía do exercicio nas mulleres