Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Deseñar, desenvolver e avaliar os procesos de ensino-aprendizaxe relativos ás habilidades específicas do Balonmán A3
A4
A6
A8
A9
A16
A17
A18
A23
A25
A26
B1
B2
B3
B11
B16
B18
B19
C1
C4
C6
C7
Identificar os factores e variables da selección de talentos en Balonmán A23
A25
B1
Coñecer os fundamentos específicos táctico-grupales prácticos de ataque edefensa, e de aplicación na iniciación específica e na competición. A25
A26
B3
Coñecer os fundamentos específicos dos sistemas de xogo prácticos de ataque e defensa, e da aplicación na iniciación específica e na competición. A25
A26
B3