Metodoloxías
Traballos tutelados
Portafolios do alumno
Sesión maxistral
Análise de fontes documentais
Prácticas a través de TIC
Práctica de actividade física
Descrición

Organización de titorías colectivas, dirixidas a solucionar problemas relacionados coa práctica das tarefas motoras da materia, ou bem de traballos colectivos.