Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Observar, describir e reflexionar sobre a realidade do ámbito laboral que lle fagan cosciente dos puntos débiles e fortes para reconocer e mellorar as propias aptitudes, actitudes e competencias personales; así como reorganizar marcos de referencia que lle sirvan para entender mellor os conceptos e contidos estudiados durante la carreira. A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A36
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Manexar instrumentos, técnicas y estratexias propias da realidade do ámbito laboral que faciliten unha intervención de calidade. A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A36
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B10
B11
B12
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
C1
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Desenvolver a capacidade de análise da realidade no ámbito elexido, tanto da propia intervención como da observación dos profesionais en exercicio. A12
A13
A19
A34
A36
B1
B3
B4
B6
B8
B9
B18
B19
B20
C1
C3
C4
C6
C7
C8
Asumir a necesidade de manter rigor no traballo, a búsqueda da calidade e o compromiso ético. A35
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B12
B13
B14
B16
B18
B19
C4
C5
C6
C7
C8
Intervenir na práctica actuando con profesionalidade mostrando a maior autonomía posible acordo o periodo de formación no que se atopa. A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A36
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B10
B11
B12
B14
B15
B16
B17
B18
B19
C1
C2
C3
C4
C6
C7