Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dos sistemas construtivos tradicionais desde a perspectiva do seu funcionamento e prestacións e do seu comportamento ante accións exteriores. AP1
AP4
BP5
CP1
CP15
Capacidade para detectar e identificar procesos patolóxicos, coñecer as súas causas e a súa evolución. AP2
BP3
CP6
Introdución na metodoloxía de análise de lesións en edificación como parte fundamental dun proxecto de rehabilitación. AP8
BP3
CP15
Adquirir práctica mediante a realización dunha análise tutelada dos procesos patolóxicos do edificio real elixido como lugar de intervención no Traballo de Fin de Máster. AP7
AP10
BP2
CP8
CP9