Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A4 A8 A10 B3 B5 C6 C8 C9 Valorarase a aplicación de técnicas e coñecementos expostos durante o curso no desenvolvemento do traballo. A selección de fontes de documentación. A concreción e síntese. A profundidade técnica e coherencia. A orixinalidade e innovación. A presentación e explicación. 90
Sesión maxistral A1 A2 A4 A7 A10 B3 C1 C6 C15 Valorarase a participación activa con aproveitamento no traballo tutelado e presentación oral. Asimesmo, valorarase a participación activa en los debates xerados na clase e no desenvolvemento final do traballo exposto.
5
Eventos científicos e/ou divulgativos A8 B2 B5 Valorarase a participación activa con aproveitamento no traballo tutelado. 5
 
Observacións avaliación