Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
A importancia da atención personalizada é consecuencia dos obxectivos docentes da materia que non só consisten en informar ou comunicar contidos máis ou menos obxectivos, senón que a formación: o desenvolvemento de habilidades, a forma de manexar problemas, o fomento da creatividade, o espírito crítico, etc.

A atención personalizada para o alumno farase durante a realización das obras supervisadas, a través de entrevistas persoais co profesor.